Chi tiết câu hỏi

Khi vật ở xa, để quan sát rõ vật thì mắt phải điều tiết như thế nào ?

216

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 8