Chi tiết câu hỏi

Ngoài vai trò thu nhận âm thanh, tai còn có chức năng gì ? Chức năng này cơ quan nào đảm nhiệm ?

182

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 8