Chi tiết câu hỏi

Vì sao người ta có thể chẩn đoán có thai dựa vào sự có mặt hay không có mặt của HCG trong máu hoặc trong nước tiểu của phụ nữ ?

273

Lượt xem

Môn Sinh học Lớp 8